A A A

BPSR

 

W Y K A Z
inspektorów Biura Pomiarowego Statków Rzecznych
upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych i pomiarów statków.
 

 
Imię i Nazwisko
 
 
Kontakt
 
Krzysztof Gromek
Łukasz Gromek
Michał Gromek
 
Tel. (22) 247 27 35
Fax. (22) 350 67 45
Tel. kom. 669 941 955
 

 

 

                               

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin