A A A

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

 

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA  
przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 

 

 

 adres do korespondencji:     

 pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin


 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy dla uzyskania:

  • patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej (klasy A i klasy B)
  • patentu żeglarskiego szypra żeglugi śródlądowej
  • patentu mechanika statkowego żeglugi śródlądowej

oraz:

  • świadectwa obserwatora radarowego żeglugi śródlądowej.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu, nie później niż 2 tygodnie przed terminem egzaminu powinna złożyć do Sekretariatu Komisji odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Przewiduje się przeprowadzanie egzaminów w 2 sesjach (wiosennej i jesiennej). Terminy egzaminów ustalane są w zależności od ilości przyjętych wniosków. Aby zwołać sesję egzaminacyjną – do Komisji musi wpłynąć co najmniej 10 wniosków. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów, dopuszcza się przeprowadzenie egzaminów w terminie dodatkowym.

 


 

 

 


 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin