A A A

DRUKI DO POBRANIA

 

REJESTR ADMINISTRACYJNY POLSKICH STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
• 
Wniosek o wpis statku do rejestru

•  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze

•  Wniosek o wykreślenie z rejestru

•  Wniosek o zarejestrowanie dziennika pokładowego

 

ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

•  Wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej


 
Wniosek o wydanie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej
• 
Wniosek o wydanie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej
 
Wniosek o przedłużenie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej
 
Wniosek o dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej


• 
Wniosek o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej
•  
Wniosek o wydanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

•  Wniosek o przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej

•  Wniosek o dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej

•  Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa zdolności żeglugowej 

•  Wniosek o wydanie duplikatu uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej 

 

 
DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE 

•  Wniosek o wydanie/wymianę patentu/świadectwa

•  Wyciąg z dowodu osobistego

•  Wyciąg pływania

•  Wyciąg pływania - Służby MSWiA

•  Świadectwo zdrowia

 

ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY
• 
Wniosek o wydanie żeglarskiej książeczki pracy
• 
Zaświadczenie o zatrudnieniu
• 
Wniosek o dokonanie wpisu w żeglarskiej książeczce pracy dot. kwalifikacji
• 
Wniosek o dokonanie wpisu w żeglarskiej książeczce pracy dot. weryfikacji czasu pracy
• 
Wniosek o dokonanie wpisu w żeglarskiej książeczce pracy dot. stanu zdrowia 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin