A A A

Inne akty prawne

 

► CZAS PRACY NA STATKACH ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

(Dz.U. 2017 poz. 993)

► PRAWO WODNE
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
 

► OCHRONA ŚRODOWISKA
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 
► SPORT  I  REKREACJA
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz.U. 2020, poz.350)
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
 
► RATOWNICTWO  WODNE 
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

 

► POŁÓW RYB
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 201 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin