A A A

Opłaty administracyjne

WYKAZ  PRZEDMIOTÓW OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ
oraz
 WYSOKOŚĆ STAWKI
pobieranej przez
URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w BYDGOSZCZY
 
Podstaw prawnaZałącznik do Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej 
                            (Dz. U. z 2017 r., poz. 2128 z późn. zm.).
 
 

III Rejestr Administracyjny

 

Za wpis statku do rejestru:                                      

 

    1) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości do 20 m2               

 

 

    2) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości powyżej 20 m2       

 

 

    3) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości do   20 m2              

 

 

    4) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości powyżej   20 m2     

 

 

 

40 zł

 

 

80 zł

 

 

80 zł

 

 

400zł

 

Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze                                                                        

15 zł

Za wtórnik karty rejestracyjnej                                                                                         

20 zł

IV Pomiar Statków

 

Świadectwo pomiarowe dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków

150 zł

Świadectwo pomiarowe dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków

100 zł

Wtórnik świadectwa pomiarowego

60 zł

UWAGA: Opłaty nie obejmują opłat za czynności związane z pomiarem statku

 

V Dokumenty bezpieczeństwa

 

Za świadectwo zdolności żeglugowej                                                                              

25 zł

Za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej                                                        

20 zł

Za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej                                                      

15 zł

Za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej                                           

15 zł

Za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż                                                            

200 zł

Za duplikat świadectwa zdolności żeglugowej                                                            

20 zł

Za duplikat uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej                                   

20 zł

Za wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej                                                     

150 zł

Za wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej                                

100 zł

Za przedłużenie wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej                               

50 zł

Za dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej             

25 zł

Za duplikat wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej                                  

50 zł

VI Kwalifikacje zawodowe

 

Za egzamin na patent                                                                                                   

150 zł

Za egzamin na świadectwo                                                                                        

100 zł

Za patent                                                                                                                      

50 zł

Za świadectwo                                                                                                              

25 zł

Za wtórnik patentu                                                                                                      

40 zł

Za wtórnik świadectwa                                                                                               

20 zł

Za żeglarską książeczkę pracy                                                                                    

30 zł

Za wyciąg lub odpis z rejestru                                                                                    

15 zł

     
Za druk książki kontrolnej oleju              3 zł        

 

 

 
W/wym. opłaty administracyjne obowiązują od dnia 09 lipca 2009 r.
 
 
UWAGA !
Od dnia 01.10.2018 Opłaty administracyjne należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:
 
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
Ul. Konarskiego 1/3, 85-066 Bydgoszcz
Nr 22 1010 1078 0113 5422 3100 0000
 
Przypominamy, że w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Giżycku zniesiona została możliwość opłaty gotówkowej.
Podczas czynności administracyjnych należy przedłożyć dowód opłaty w urzędzie.
 

 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin