A A A

Opłaty gotówkowe

WYKAZ  PRZEDMIOTÓW OPŁATY GOTÓWKOWEJ
oraz
WYSOKOŚĆ STAWKI
pobieranej przez
URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w GIŻYCKU
 
Podstaw prawnaZałącznik do Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej 
                            (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.).
 
 

Za wpis statku do rejestru:                                      
    1) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości do 20 m2               
    2) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości powyżej 20 m2       
    3) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości do   20 m2              
    4) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości powyżej   20 m2     
 
40 zł
80 zł
80 zł
400zł
Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze                                                                        
15 zł
Za wtórnik karty rejestracyjnej                                                                                             
20 zł
Za świadectwo zdolności żeglugowej                                                                                 
25 zł
Za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej                                                        
20zł
Za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej                                                       
15 zł
Za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej                                           
15 zł
Za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż                                                            
200 zł
Za duplikat świadectwa zdolności żeglugowej                                                            
20 zł
Za duplikat uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej                                   
20 zł
Za wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej                                                     
150 zł
Za wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej                                
100 zł
Za przedłużenie wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej                               
50 zł
Za dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej             
25 zł
Za duplikat wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej                                  
50 zł
Za egzamin na patent                                                                                                   
150 zł
Za egzamin na świadectwo                                                                                        
100 zł
Za patent                                                                                                                      
50 zł
Za świadectwo                                                                                                              
25 zł
Za wtórnik patentu                                                                                                      
40 zł
Za wtórnik świadectwa                                                                                               
20 zł
Za żeglarską książeczkę pracy                                                                                    
30 zł
Za wyciąg lub odpis z rejestru                                                                                      
15 zł

W/wym. opłaty gotówkowe obowiązują od dnia 09 lipca 2009 r.
 
UWAGA:  opłaty dokonuje się:
- gotówką w kasie urzędu
- przelewem na konto bankowe urzędu nr: 20 1010 1397 0017 4622 3100 0000

 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin