A A A

Opłaty skarbowe

WYKAZ  PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ
oraz
WYSOKOŚĆ STAWKI
pobieranej przez
URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w GIŻYCKU
 
 
Podstawa prawna:   ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
 
 

 

Decyzja, do której mają zastosowanie przepisy k.p.a.
10 zł
Świadectwo uznania rzeczoznawcy technicznego statków żeglugi śródlądowej
10 zł
Poświadczenie własnoręczności podpisu
9 zł
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, kopii przez organ administracji ….
5 zł
Zaświadczenie o wpisie/wykreśleniu z rejestru polskich statków żeglugi śródlądowej
17 zł
Zaświadczenie o nie figurowaniu wpisu w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej lub zastawu
 
17 zł
Zaświadczenie o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej
17 zł
Zaświadczenie o złomowaniu statku polskiego
17 zł
Zaświadczenie o przynależności statku do żeglugi reńskiej
17 zł
Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji kapitana żeglugi śródlądowej klasy A lub B
17 zł
Zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej lub zastawu
 
17 zł
Zaświadczenie tymczasowe o nabyciu kwalifikacji kapitana żeglugi śródlądowej
17 zł
Wydanie duplikatu zezwolenia, pozwolenia
24 zł
Rejestracja (legalizacja) dziennika pokładowego
26 zł
Zatwierdzenie przez dyrektora Urzędu instrukcji bezpieczeństwa statku oraz plan obrony
26 zł
Wydanie i legalizacja książki kontrolnej oleju
26 zł
Potwierdzenie wiarygodności danych na tabliczkach barek pchanych
26 zł
Zatwierdzenie przez dyrektora Urzędu kursu na uzyskanie świadectwa eksperta ADN
26 zł
Zezwolenie na przewóz specjalny
82 zł
Zezwolenie na pierwszeństwo przejścia statku przez śluzy
82 zł
Zezwolenie na organizację imprezy na wodzie
82 zł
Zezwolenie na zajmowanie stanowiska wyższego niż posiadany patent (świadectwo)
82 zł
Przedłużenie terminu ważności zezwolenia 50% stawki podstawowej
41 zł
Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego
523 zł

 

 
W/wym. opłaty skarbowe obowiązują od dnia 1 sierpnia 2014 r.
 
UWAGA:  opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie, pok. 101 lub na konto Urzędu Miasta w Giżycku, Nr 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

 

 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin