A A A

Organy inspekcyjne

WYKAZ

DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
 
właściwych do przeprowadzania pomiaru statków i inspekcji technicznej statku.
 
 
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
 
ul. ks. Konarskiego 1/3
85-066 BYDGOSZCZ
 
 tel. (52) 320 42 30
fax. (52) 320 42 24
 
 
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
 
Plac Batorego 4
70-207 Szczecin
 
 tel. (91) 43-40-279
fax +48 (91) 43-40-129
 
 
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
 
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
 
tel./fax: (071) 329-18-93
 
Podstawa prawna:   rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w   sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi   śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku
                                    (Dz. U. Nr 110, poz. 730)
 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin