A A A

Organy inspekcyjne

WYKAZ

DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
 
właściwych do przeprowadzania pomiaru statków i inspekcji technicznej statku.
 
 
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
 
ul. Karola Marcinkowskiego 1
85-056 BYDGOSZCZ
 
 tel. (52) 320 42 30
fax. (52) 320 42 24
 
 
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
 
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin
 
 tel. (91) 43-40-279
fax +48 (91) 43-40-129
 
 
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
 
Podwale 62
50-010 Wrocław
 
tel./fax: (071) 329-18-93

 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin