A A A

Podmioty upoważnione

 

1. Wykaz  Inspektorów  ze specjalizacją  Zespół Nadzoru Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego

 

2. PODMIOTY UPOWAŻNIONE przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy na mocy ustawy o żegludze śródlądowej do przeprowadzania czynności w zakresie inspekcji technicznej, przeglądów i pomiarów statków oraz

 

3.  INSTYTUCJE KLASYFIKACYJNE uznane przez Komisję Europejską na mocy dyrektywy (UE) 2016/1629 do przeprowadzania czynności w zakresie inspekcji technicznej statku

 

 

 

WYKAZ INSTYTUCJI KLASYFIKACYJNYCH UZNANYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ:

    Bureau Veritas                             
 
 
 
WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI POMIARU STATKU:
 
 
 
 
WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI INSPEKCYJNYCH STATKÓW:
 
 
 
 
WYKAZ  PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH STATKÓW:
 

 

 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin