A A A

Podmioty uznane

WYKAZ INSTYTUCJI KLASYFIKACYJNYCH UZNANYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ:

    Bureau Veritas                             
 
 
 
WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI POMIARU STATKU:
 
 
 
 
WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI INSPEKCYJNYCH STATKÓW:
 
 
 
 
WYKAZ  PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH STATKÓW:
 
1. Decyzja Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Polskiemu Rejestrowi Statków S.A. wykonywania przeglądów technicznych statków.
 
2. Decyzja Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Polskiemu Związkowi Motorowodnemu I Narciarstwa Wodnego wykonywania przeglądów technicznych statków.
 
3. Decyzja Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia dla Biura Pomiarowego Statków Rzecznych wykonywania przeglądów technicznych statków.
 
4. Decyzja Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia dla Československý Lloyd spol. s. r. o. wykonywania przeglądów technicznych statków.

 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin