A A A

Podmioty uznane

WYKAZ INSTYTUCJI KLASYFIKACYJNYCH UZNANYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ:

    Bureau Veritas                             
 
 
 
WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI POMIARU STATKU:
 
 
 
 
WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI INSPEKCYJNYCH STATKÓW:
 
 
 
 
WYKAZ  PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH STATKÓW:
 
 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin