A A A

OGŁOSZENIA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Giżycku

 

inspektor administracyjno-finansowy

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….

/nazwa stanowiska pracy/

 

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na stanowisko urzędnicze wybrano następującego kandydata, spełniającego wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze z dnia 22 stycznia 2018 r.

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Magdalena Dmochowska

Giżycko

 

 

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość odbioru dokumentów aplikacyjnych złożonych przez pozostałych kandydatów.  Złożone dokumenty aplikacyjne będą przechowywane w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Giżycku przez okres 30 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.
Dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane. Po upływie wskazanego okresu, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Giżycko, dnia 26 stycznia 2018 r.

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin