A A A

STRONA GŁÓWNA

KOMUNIKAT.

Informacja dotycząca działalności Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy w dniu 24.12.2021r. oraz w dniu 07.01.2022 r.

Informujemy, że w związku z obowiązkiem udzielenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r. oraz w sobotę 01.01.2022r. w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy na podstawie Zarządzenia nr 17/2021 Dyrektora Urzędu z dnia 23.11.2021r.  ustala się, że odbiór dnia wolnego nastąpi w dniu 24 grudnia 2021r. oraz w dniu 07.01.2022r.

Wobec powyższego Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy oraz Delegatury w Gdańsku, w Giżycku i w Warszawie w dniu 24.12.2021 r.   oraz w dniu 07.01.2022 r. będą nieczynne.


 
KOMUNIKAT
 
W związku z nadal obowiązującym stanem epidemii  COVID-19 oraz wzrostem liczby zakażeń, w trosce o zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy  od dnia 12 października 2020 do odwołania, wstrzymuje się w siedzibie urzędu osobistą obsługę klientów.
 
W celu załatwienia poszczególnych spraw należy się kontaktować drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP) lub telefoniczną.
 
Przy wejściu do siedziby Urzędu znajduje się skrzynka podawcza, w której Klienci oraz Poczta Polska będą mogli pozostawić pisma i wnioski.
Punkt podawczy będzie czynny w godzinach 8.00.-14.00
 
Telefony oraz adresy mailowe znajdują się na stronie internetowej Urzędu
 
BYDGOSZCZ    tel. 52 320 42 30 , e-mail: urzad@bydg.uzs.gov.pl.

GIŻYCKO         tel./fax 48 87 428 56 51 ,  e-mail: urzad@giz.uzs.gov.pl

GDAŃSK          tel. 48 58 301 84 14 ,  e-mail: urzad@gda.uzs.gov.pl

WARSZAWA    tel./fax. 48 22 635-93-30, e - mail: urzad@waw.uzs.gov.pl


Z uwagi na zaistniała sytuację prosimy o stosowanie się do powyższych zaleceń.
 
 
Adam Szumlas
Dyrektor UŻŚ w Bydgoszczy
 
 
 
 
 
 
URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W BYDGOSZCZY
Delegatura w Giżycku
ul. Łuczańska 5
11-500 Giżycko
 
tel./fax (87) 428 56 51
 
Dyrektor Delegatury w Giżycku: Łukasz Gieczewski
  
Godziny pracy urzędu:
 
- poniedziałek     - 7:30 - 15:30
- wtorek-piątek    - 7:00 - 15:00
 
 
 

Zapraszamy do korzystania z nowej strony internetowej prowadzonej jako efekt współpracy Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Bydgoszczy i we Wrocławiu.

https://nawodzie.uzs.gov.pl/

Portal przeznaczony jest głównie do prezentowania turystycznych tras żeglugowych.

Strona umożliwi Państwu również podgląd kamer Centrum RIS oraz dostęp do Elektronicznych Map Nawigacyjnych. Ważnym elementem strony są także oferty edukacyjne szkół związanych z żeglugą śródlądową z którymi nawiązaliśmy współpracę.

 
Lokalizacja:
 
 


Pokaż Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatura w Giżycku na większej mapie

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin